AXUDAS IGAPE "GALICIA RURAL EMPRENDE"

OPERACIÓN COFINANCIADA POLA UNIÓN EUROPEA

PROGRAMA DE DESENVOLVEMENTO RURAL DE GALICIA 2014-2020

Esta empresa foi beneficiaria dunxa axuda do programa do Igape de creación de empresas para actividades non agrícolas en zonas rurais O obxectivo principal destas axudas é contribuir á diversificación económica, crecemento do emprego, sustentabilidade do medio rural e equilibrio territorial, tanto en termos económicos como sociais.

O resultado que se pretende é a creación e o desenvolvemento de pequenas empresas para actividades non agrícolas en zonas rurais e a creación de emprego.